Giới thiệu về viện khoa học giáo dục Yoshine Melody

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC YOSHINE MELODY

Viện khoa học giáo dục yoshine melody là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học ở cấp cao, trực thuộc bộ khoa học và công nghệ quản lý. Chúng tôi có chức năng:

  • Đào tạo: Yoshine melody đào tạo các trình độ cao đẳng, thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật.
  • Nghiên cứu khoa học: Yoshine melody tiến hành nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực giáo dục âm nhạc, hướng nghiệp và khoa học giáo dục, nhằm góp phần vào sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.
  • Tư vấn khoa học: Viện cung cấp dịch vụ tư vấn, phản biện các đề tài, dự án, chương trình, về công nghệ giáo dục, tâm lý giáo dục, phương pháp giáo dục và âm nhạc.
  • Ứng dụng chuyển giao công nghệ: Cung cấp các công nghệ và giải pháp giáo dục, phương pháp giáo dục tiên tiến; tổ chức hội nghị, hội thảo; thông tin truyền thông và phổ biến kiến thức;.
  • Hợp tác quốc tế: Viện hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học giáo dục và âm nhạc nhằm nghiên cứu, phản biện, đào tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến quốc tế vào giáo dục nước nhà.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC: NỀN TẢNG CHO SỨ MỆNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC YOSHINE MELODY

Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, Viện khoa học giáo dục Yoshine melody đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tiến hành nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thành tốt sứ mệnh này, yếu tố then chốt chính là đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao.

Nền tảng cho những đột phá khoa học

Đội ngũ cán bộ khoa học luôn được xem là nòng cốt, là nguồn lực trí tuệ tạo nên sức mạnh cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện. Họ là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu có chuyên môn sâu, am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu, có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập và có đạo đức khoa học. Nhờ có đội ngũ cán bộ khoa học giỏi, Viện có thể thực hiện những nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ cấp bách của đất nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Thu hút và phát triển nhân tài

Việc thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi Viện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Viện đã có những chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện cho cán bộ khoa học phát huy năng lực của mình. Đồng thời, Viện cũng thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ khoa học, giúp họ cập nhật những kiến thức khoa học mới nhất và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học thông qua việc hợp tác giao lưu quốc tế.

Sứ mệnh cao cả của tri thức

Với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, Viện sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển khoa học - công nghệ của đất nước, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Họ và tên Chức vụ Quá trình công tác
PGS.TS. Nguyễn Bình Định Phó chủ tịch hội đồng quản lý viện

Nguyên viện trưởng Viện âm nhạc Việt Nam

Giảng viên cao cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Th.S Đặng Thị Loan Hội đồng quản lý viện

Giảng viên khoa Piano và Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW

Huy chương vàng Liên hoan hợp xướng Quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam - 2011

TS.Đỗ Thị Thanh Nhàn Hội đồng chuyên môn Phó bí thư chi Bộ, Giảng viên khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
NSƯT Hà Phạm Thăng Long Hội đồng chuyên môn

Giảng viên khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội

Giảng viên thỉnh giảng Khoa thanh Nhạc, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

TS.Đào Trọng Tuyên Hội đồng chuyên môn Trưởng khoa Piano, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
TS.Nguyễn Hiền Đức Hội đồng chuyên môn Giảng viên Piano, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Th.S Phạm Thị Kim Thoa Hội đồng chuyên môn

Giảng viên Trường CĐ VHNT TP.HCM.

Thỉnh giảng Nhạc Viện TP.HCM, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại học Nguyễn Tất Thành

PGĐ TT ĐT&NCVH Nghệ thuật Đông Nam Á

Giải nhất "Giọng hát hay Hà Nội" 2011

Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody: Mang đến cơ hội hướng nghiệp và đào tạo nghề cho người khuyết tật

Việc hướng nghiệp và đào tạo nghề cho người khuyết tật là một trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody, với sứ mệnh cao cả trong việc hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận khi xác định đây là chức năng trọng tâm của mình.

Hỗ trợ người khuyết tật phát huy tiềm năng

Người khuyết tật cũng như bao người khác, đều có những tiềm năng và khả năng riêng. Tuy nhiên, do gặp hạn chế về sức khỏe, họ thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm và hòa nhập cộng đồng. Do đó, việc hướng nghiệp và đào tạo nghề cho người khuyết tật đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp họ có được kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự lập, tự chủ trong cuộc sống và đóng góp cho xã hội.

Hướng đi đúng đắn cho Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody

Việc Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody xác định chức năng hướng nghiệp và đào tạo nghề cho người khuyết tật là một định hướng đúng đắn và mang tính chiến lược. Đây là cơ hội để Viện thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, đồng thời góp phần tạo nên một xã hội hòa nhập và văn minh hơn.

Lời kêu gọi hành động

Để thực hiện tốt chức năng này, Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp. Viện cũng cần xây dựng những chương trình hướng nghiệp và đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng đối tượng người khuyết tật. Bên cạnh đó, Viện cần tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận việc làm sau khi hoàn thành khóa học, giúp họ có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Hình ảnh về các chương trình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật đã thực hiện.

 

Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody: Tiếp bước hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hợp tác quốc tế về giáo dục và phương pháp giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Nhận thức được điều này, Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody xác định đây là một trong những sứ mệnh quan trọng của mình.

Mở ra cánh cửa tri thức

Hợp tác quốc tế về giáo dục và phương pháp giáo dục giúp Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, từ đó học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả vào hoạt động đào tạo của mình. Nhờ vậy, Viện có thể nâng cao chất lượng giáo dục, cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Hợp tác đa dạng và hiệu quả

Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody tích cực hợp tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới thông qua các hoạt động như: Trao đổi học viên, giảng viên; Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; Tham gia các dự án nghiên cứu khoa học quốc tế; Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm giảng dạy.

Hợp tác vì mục tiêu chung

Hợp tác quốc tế về giáo dục và phương pháp giáo dục không chỉ mang lại lợi ích cho Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody mà còn góp phần nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế. Viện cam kết hợp tác hiệu quả với các đối tác quốc tế, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế.