Liên hệ với chúng tôi

Viện khoa học giáo dục Yoshine Melody là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao, đào tạo về tâm lý giáo dục - phương pháp giáo dục - công nghệ giáo dục và âm nhạc.